Actueel

Akkerbouwsector gaat onderzoek weer oppakken

/ Categorieen: Nieuws, Memo's

De Nederlandse akkerbouwsector gaat dit jaar een doorstart maken met gezamenlijk gefinancierd onderzoek. Dit onderzoek is al eerder gestart, maar door een gebrek aan financiering was het stil gelegd. De minister van Economische Zaken heeft in een algemeen verbindende verklaring de eerste stap gezet voor het programma Onderzoek en Innovatie van de BO Akkerbouw om het onderzoek opnieuw op gang te brengen. Dit betekent dat iedereen binnen de sector verplicht meedoet. Mits zij aankruisen via de Gecombineerde Opgave op de BO Akkerbouw dat zij toegang geven tot hun areaalgegevens. 

 

Thema's 

Gezamenlijk bekostigd onderzoek gaat over zaken die iedereen binnen de sector aangaat. Denk aan thema’s als gezonde bodem en bemesting, bodem- en plantweerbaarheid, klimaat en plantgezondheid. Daarnaast wordt hierdoor ook het werkbaar pakket aan gewasbeschermingsmiddelen in stand gehouden, net als demoprojecten rond bijvoorbeeld groenbemesters en eiwitgewassen. Akkerbouwers kunnen zelf beslissen over de onderzoeksagenda middels een panel. 

 

De verplichte bijdrage

Iedere akkerbouwer met granen, suikerbieten en/of aardappelen betaalt een vast bedrag per hectare. De maximale tarieven zijn (EUR/HA): 

 

Consumptie- en pootaardappelen 13,20
Zetmeelaardappelen 8,80
Suikerbieten 8,80
Granen (tarwe, gerst, haver, rogge) 4,40


De definitieve tarieven worden vastgesteld als het onderzoeksprogramma voor 2018 vastligt.

 

Hoe geef ik mijn areaalgegevens door?

Het doorgeven van uw areaalgegevens kunt u op twee manieren doen. U kunt op de Gecombineerde opgave aangeven dat de BO Akkerbouw toegang mag hebben tot uw areaalgegevens. Dat doet u door deze vraag onder het kopje ‘Over deze opgave’ met ‘ja’ te beantwoorden. Daarnaast kunt u op de website van BO Akkerbouw het formulier ‘Verplichte registratie en gegevensverstrekking’ invullen. Telers die via RVO.nl hun gegevens verstrekken, krijgen een betalingskorting van 50 euro (maar niet meer dan het factuurbedrag). 
 

Akkerbouwsector gaat onderzoek weer oppakken