Actueel

Boer wil zijn bodem nog beter kennen

/ Categorieen: Nieuws, Memo's

Boeren zijn steeds meer bezig met hun bodem. Die trend zien we al een tijd. Nu wordt deze ook onderschreven door ‘Het Grote Bodemonderzoek’, een initiatief van communicatiebureau JEEN en nutriënten managementinstituut NMI. Boeren willen hun bodem beter leren kennen en praktische informatie om die te verbeteren. CZAV wil telers stimuleren hun bodem goed te beheren en is daarom, naast diverse provincies en onderzoekinstellingen, sponsor van het Grote Bodemonderzoek.


Nagaan bij de teler zelf

We horen de laatste jaren meer en meer berichten over de achteruitgang van de kwaliteit van de Nederlandse bodem, vooral door bodemverdichting en een tekort aan nutriënten voor een goede gewasgroei. De onderzoekers vonden het hoogtijd om dat na te gaan bij telers zelf. Ze vroegen hen of ze bereid zijn om zelf maatregelen te nemen voor bodemverbetering en wat ze denken nodig te hebben om die maatregelen te kunnen nemen.
 

Nieuwe generatie boeren extra gemotiveerd 

Ongeveer 2.000 melkveehouders en akkerbouwers uit heel Nederland deden mee aan de enquête. Opvallend is dat de nieuwe generatie boeren, nog meer dan de huidige, gemotiveerd is om aan de slag te gaan met bodembeheer. Meer dan de helft van alle deelnemers wil meer maatregelen nemen om de kwaliteit van hun bodem verder te verbeteren. Driekwart van de respondenten laat weten dat ze praktische handvaten en kennis willen om hun bodembeheer naar een hoger niveau kunnen tillen. Ze zien hierbij ook belemmeringen. Zo zegt 37% dat er te strenge regels gelden en een derde van de ondervraagden vindt de kosten te hoog. Maar het grootste bezwaar blijkt een gebrek aan (praktische) kennis te zijn. Op de vraag hoe ze de benodigde kennis denken te vergaren suggereerden de telers om deel te nemen aan een studieclub over bodembeheer of op excursie te gaan langs collega’s die al veel aan bodembeheer doen.

 

Bodembeheer als speerpunt

CZAV houdt zich actief bezig met het vergaren van informatie en het ontwikkelen van nieuwe kennis over bodembeheer. Zo doen we onder andere onderzoek op het gebied van bodemverbeteraars en groenbemesters. We organiseren groenbemesterdemo’s in verschillende regio’s en tonen onderzoeksresultaten op de jaarlijkse CZAV Open Dag. In het voorjaar nodigen we telers uit voor veldbijeenkomsten, waar bodembeheer een aandachtsgebied is. We maken een bemestingsplan met organische stofbalans in ons bemestingsprogramma Check.

Op basis van praktijkervaring ontwierpen we het Stappenplan voor een betere bodemstructuur en -vruchtbaarheid (link) om de teler te ondersteunen in het maken van de juiste keuzes op dat gebied. Uw CZAV-adviseur kan u daarnaast ook adviseren over onder andere de werking, voordelen en rassen groenbemesters, de nieuwste bodemverbeteraars en plantversterkers en de voordelen van bijvoorbeeld rundveedrijfmest of gecomposteerde geitenmest.

Wilt u uw bodem echt leren kennen, laat dan een bodemanalyse door middel van een bodemscan uitvoeren. De uitkomst hiervan kan, net als bij taakkaarten in het kader van precisielandbouw, het vertrekpunt vormen voor een nieuwe aanpak van uw bodembeheer, waarin u meerdere technieken en producten combineert.

Boer wil zijn bodem nog beter kennen