Actueel

CZAV ondersteunt de dag van de Akkerbouw

/ Categorieen: Nieuws, Memo's

In 2018 wordt opnieuw de dag van de Akkerbouw georganiseerd. Het doel hiervan is om de bekendheid van de Nederlandse Akkerbouw te vergroten en een positief imago op te bouwen voor de akkerbouwsector. Dit jaar zullen er op een aantal akkerbouwbedrijven grote billboards geplaatst worden op drukke en prominente plekken. Op deze billboards wordt het verhaal van de akkerbouw verteld. Dit nieuwe concept gaat er voor zorgen dat de focus meer gaat liggen bij het brengen van de akkerbouw naar de stedeling, in plaats van andersom. In het verleden werden er open dagen georganiseerd, dat is dit jaar niet de opzet. 


De billboards worden medio half juni geplaatst voor een periode van ca. 2 weken. Deze campagne gaat ook online (YouTube etc.) ondersteund worden. Hiervoor wordt nog gezocht naar akkerbouwers die als ambassadeur willen optreden om hun verhaal te vertellen middels een billboard. Deze telers/ambassadeurs zullen met foto op de borden geplaatst worden met een treffende oneliner erbij. Ook zijn er nog akkerbouwers nodig die hun akker beschikbaar willen stellen voor de billboards. Vooral in drukke regio’s wordt momenteel gezocht om de campagne zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen (Haarlemmermeer, Flevoland en Rotterdam). Maar andere suggesties zijn ook altijd welkom. CZAV helpt hier graag aan mee om de akkerbouwsector een positief imago te geven. Mocht u dus willen meehelpen aan deze campagne, stuur dan een mailtje naar info@bo-akkerbouw.nl. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met mw. Renee Hendrickx van Food Cabinet (tel. 020 22 33 161) of Heleen Aarsen van BO-Akkerbouw (tel. 079 – 30 30 330).

 

De Dag van de Akkerbouw wordt georganiseerd door BO Akkerbouw (brancheorganisatie akkerbouw; in samenwerking met een aantal stakeholders waaronder CZAV). 
 

CZAV ondersteunt de dag van de Akkerbouw