Actueel

Oogstnieuws 2018

/ Categorieen: Nieuws, Memo's

3 augustus 2018

Afgelopen week bood voldoende mooie en oogstbare dagen dat de graanoogst op een enkel perceel zomergranen na gereed is. Vanwege het voortdurende zomerweer en het verschil in afrijping van de tarwe is de oogst relatief rustig en in een continu tempo verlopen. Voor alle regio’s geldt dat meer dan 95% geoogst is.

Na een vroege start met de wintergerst in juni, gevolgd door de eerste wintertarwe begin juli, liep de oogst gestaag door. We kunnen concluderen dat opbrengsten sterk varieerden, met regionaal grote verschillen. De vroeg geoogste percelen geven over het algemeen lagere opbrengsten dan de percelen die later rijp waren. De kwaliteit van de tarwe is goed: lage vochtgehaltes, zeer hoge hectolitergewichten, lage DON-gehaltes en gemiddeld een eiwit van rond de 11,5% zijn de voornaamste kenmerken.

Als we terugkijken, zien we dat de opbrengsten vorig jaar circa 5% hoger waren. De hectolitergewichten waren toen juist enkele punten lager. De DON-gehaltes zijn net als vorig jaar laag. Tot slot, zien we dat het eiwit vorig oogstjaar substantieel hoger lag. De lagere eiwitten van dit jaar worden toegeschreven aan de droogte, waardoor de stikstofopname onvoldoende is geweest. Wat oogst betreft maken we ons op voor de ontvangst van bruine bonen en soja.  


2 augustus 2018
Statistieken bijgewerkt: onderaan de pagina ziet u de voortgang in de graanoogst per regio.
Druk op de 'plus' knop om de volledige grafiek in beeld te krijgen.

 

1 augustus 2018
Statistieken bijgewerkt.

 

31 juli 2018

In de laatste week van juli is de graanoogst gestaag doorgegaan. Tijdens de zeer warme dagen in deze week is de oogst van wintertarwe vrijwel tot een einde gekomen. Alleen langs de kust en incidenteel in het binnenland zijn nog een aantal percelen  wintertarwe te oogsten. De kwaliteit blijft onverminderd goed, zoals ook eerder gemeld.

Ook de oogst van zomergranen is al op gang gekomen. In vrijwel het gehele gebied is  tussen vrijdag en zondag wat neerslag gevallen, waardoor het oogsten even is stil komen te liggen. Vanwege de weersvoorspellingen zal het oogsten in de loop van deze week verder gaan. 

Omdat op vele plaatsen de oogst al voor meer dan 90% is afgerond kan het zijn dat wij niet alle avonden meer op de ontvangstpunten aanwezig zijn. Om terleurstellingen te voorkomen doet u er goed aan om even bij uw vestiging of bedrijfsleider te informeren naar de openingstijden.

 

30 juli 2018
Statistieken bijgewerkt.

 

27 juli 2018
Statistieken bijgewerkt.

 

26 juli 2018
De graanoogst vordert gestaag, onder de huidige droge en warme omstandigheden wordt er vlot gewerkt. Het graan is droog, de hl-gewichten hoog en de kwaliteit goed. Overslag, transport en opslag verloopt overal vlot. Zodra mogelijk is, worden de opgeslagen partijen belucht om de hoge temperatuur in de partij onder controle te houden. De laat gezaaide zomergerst en zomertarwe zijn nog niet volledig rijp.

Neem even contact met ons op als u dit weekend granen wil leveren, dit gelet op de voortgang en de mogelijke (onweers)buien die nu voor zaterdag worden voorspeld.

 

25 juli 2018
Statistieken bijgewerkt.

 

24 juli 2018
Statistieken bijgewerkt.

 

23 juli 2018
De graanoogst blijft gestaag doorlopen in een tempo van rond de 20.000 ton per dag, waardoor bijna de helft is geraakt. Met de voorspelde hittegolf zullen eind volgende week de graanpercelen, op wat latere zomergranen na, geruimd zijn.

 

20 juli 2018 
Statistieken bijgewerkt.

 

18 juli 2018
De oogst van wintertarwe komt nu echt op gang. Op diverse percelen zien we de combines hun werk doen. De rijpe percelen laten lage vochtgehaltes zien en relatief hoge hectolitergewichten. We zien zelfs hectolitergewichten van ruim in de 80 kg.

Het eiwitgehalte in het graan is positief, gemiddeld rond de 12%. Kortom, de eerste kwaliteitskenmerken zijn goed te noemen. Van de opbrengsten is nog moeilijk een beeld te krijgen, omdat de meeste telers net zijn gestart met de oogst. Verschillende weersites blijven droog weer voorspellen, wat in zal houden dat de dorsactiviteiten de komende dagen verder zullen toenemen.

 

12 juli 2018
De oogst van wintergerst is op een enkel perceel na achter de rug. De opbrengsten blijven een wisselend beeld geven, met gemiddeld tegenvallende resultaten. Inmiddels zijn ook de eerste percelen wintertarwe geoogst. Hier zijn nog weinig conclusies aan te verbinden, want het betreft slecht een enkel perceel.
De hectolitergewichten liggen op een redelijk hoog niveau. Gezien de weersomstandigheden verwachten we dat de komende dagen meer tarwepercelen geoogst worden.
Let goed op dat er niet te veel groene korrels meer in zitten om teleurstellende vochtgehaltes te voorkomen.

 

9 juli 2018
Afgelopen week is veruit het grootste deel van de wintergerst geoogst. Door de huidige vaste weersomstandigheden kon dit werk in rustig en gestaag tempo plaatsvinden. Ook is al de eerste wintertarwe ontvangen. Deze week zal er wellicht meer volgen, maar de “echte” oogstdrukte zal waarschijnlijk nog enige tijd op zich laten wachten.

Afgelopen week is het pooloverzicht van weekblad Boerderij verschenen met de resultaten van afgelopen jaar. Hieruit blijkt wederom dat we als CZAV met onze pool heel goed hebben gepresteerd, ondanks het lage marktniveau.

 

3 juli 2018
De wintergerstoogst vordert gestaag. Door het warme zomerweer zijn vele percelen oogstrijp. We verwachten dan ook dat in de loop van de week de meeste percelen geruimd zullen zijn. De vochtgehaltes liggen extreem laag. We hebben al minder dan 10% gemeten. De hectolitergewichten laten een redelijke spreiding zien, maar liggen gemiddeld ruim boven de aflevernorm van 62 kg.

Ook de opbrengsten variëren, op de lichte gronden worden geen topopbrengsten gehaald. Op de opgevende kleigronden zijn de opbrengsten over het algemeen wel hoger, maar echte topopbrengsten van ruim boven de 11 ton lijken er dit jaar niet in te zitten voor de wintergerst. Deze vroeg vrijkomende grond kan nu ingezaaid worden met een groenbemester.
Meer informatie vindt u in onze Rassenadvies Groenbemesters.

 

28 juni 2018
De oogst van wintergerst is onder zomerse omstandigheden in volle gang. Dit valt goed af te lezen aan de lage vochtgehaltes van de partijen, die inmiddels bij CZAV zijn geleverd. De eerste wintergerst is zaterdag 23-6 binnen gekomen. Gemiddeld ligt het vocht nu rond de 14% met uitschieters omlaag tot onder de 11% en omhoog tot boven de 17%. De hoge zijn duidelijk nog niet rijp geweest en de hele lage komen van lichte gronden en zijn noodrijp geworden.  

We zien dat de hectolitergewichten goed zijn, met uitzondering waar de afrijping versneld is doorgezet onder last van de droge omstandigheden. Daar zijn de korrels niet volledig gevuld en volgroeid. De meeste wintergerst wordt in het voersegment afgezet. CZAV ontvangt ook wintergerstrassen die brouwwaardig zijn. Die zullen dan ook in het brouwsegment worden afgezet, als deze partijen voldoen aan de eisen die aan brouwgerst worden gesteld. 

We ontvangen over het gehele werkgebied inmiddels wintergerst en schatten dat een 12% inmiddels is geoogst. Dit cijfer zal rap stijgen, omdat de afrijping nu snel verder gaat. We zien nu ook dat de wintertarwe zijn groene kleur verliest en snel afrijpt. Afhankelijk van het weer wordt verwacht dat de eerste percelen vanaf half juli rijp zullen zijn. De zomergranen zijn overwegend laat gezaaid, nog niet in het afrijpingsstadium en hebben het extra moeilijk onder de huidige droge omstandigheden.

Oogstnieuws 2018