Actueel

Ruwvoer telen 2.0

/ Categorieen: Nieuws, Advies, Memo's

Een vijftal melkveehouders op Walcheren starten een precisielandbouw pilot met loonwerkers Wisse en Melse-Maljaars in samenwerking met CZAV. De loonwerkers hebben geïnvesteerd in een nieuwe hakselaar welke is uitgevoerd met een NIR sensor. Deze sensor meet plaatsspecifiek de opbrengst en de kwaliteit van het gras. Ook kan er ter plekke worden bepaald wat het ruw eiwit, zetmeel, suiker, de hoeveelheid en het percentage droge stof is. Onlangs zijn de deelnemers rond de tafel gaan zitten met CZAV om de pilot door te spreken en tot een gezamenlijke werkwijze te komen.
 

BioScope zal tijdens de pilot opnames gaan maken door middel van satellietbeelden. Al met al ontstaat er op deze manier voldoende vergelijkingsmateriaal. Het doel is om te onderzoeken of er nu al zicht is op rendement door nieuwe data te verzamelen en verwerken. Met als doel een hogere opbrengst en kwaliteit met dezelfde input. De hoeveelheid eiwit die wordt gemeten is een maat voor de hoeveelheid opgenomen stikstof. In combinatie met de opbrengst gras kan op deze manier de variatie in opbrengst in de percelen in beeld worden gebracht. De opbrengstpotentie van een perceel is om uiteenlopende redenen niet overal gelijk. Met deze techniek wordt de variatie in kaart gebracht. Na analyse en interpretatie van data die is verkregen uit satellietbeelden, opbrengstgegevens van de hakselaar en visuele waarnemingen in het veld wordt een taakkaart gemaakt. Voor deze pilot is een kunstmeststrooier van een naburig akkerbouwer beschikbaar gesteld die plaatsspecifiek kan strooien op basis van de gemaakte taaktaart. Van de 10 praktijkpercelen wordt na de eerste snede de ene helft traditioneel gestrooid en de andere helft volgens de strooikaart. De gras ontwikkeling zal worden gevolgd en bij de tweede maaisnede zullen de resultaten weer met de NIR sensoren gemeten worden.

 

 

Ruwvoer telen 2.0