Actueel

Terugblik op ABEMEC Velddag

/ Categorieen: Nieuws, Memo's

Maandag 27 augustus waren CZAV adviseurs aanwezig op de ABEMEC Velddag om landbouwkundig advies te geven. Zo ontstond een mooie samenwerking over spuittechniek en toevoegmiddelen met een 120 tal telers die over sessies verdeeld waren. In kleine groepjes werden de verschillende opstellingen bezocht en besproken. De bijeenkomst kon tegelijkertijd meetellen als verlenging voor de spuitlicentie, georganiseerd door CZAV in samenwerking met Scalda. De discussies met de telers waren er steeds gericht op hoe de middelen zo effectief mogelijk toegepast kunnen worden, zodat er van de middelen maximale werking verwacht mag worden.

 

Het gebruik van de juiste dop is van doorslaggevend belang, aanvullend op gewasontwikkeling, plaagdruk en weersomstandigheden. Ook de steeds breder wordende spuitbreedtes leiden ertoe dat er eisen aan de gehele constructie van de spuitmachine worden gesteld, alsmede bandenkeuze rekening houdend met drukverdeling om de bodem zoveel mogelijk te ontzien. GPS en andere vormen van precisielandbouw bepalen dat de spuitmachines steeds meer in vaste patronen over het veld rijden. Sensoren kunnen op basis van gewasontwikkeling en onkruidherkenning de afgifte van middel mede gaan bepalen.

 

Een ander belangrijk aandachtspunt is de toevoegmiddelen die aan de tankvloeistof kunnen worden toegevoegd. Enerzijds ter bevordering van het effect van het middel, anderzijds om emissie naar de omgeving als gevolg van drift te voorkomen. CZAV adviseurs hebben hierover een korte presentatie gegeven. Een goed toe te passen additief is Squall. Door Squall toe te passen wordt de hechting en uitvoeling van het middel of de mix verbeterd en zal de spuitvloeistof minder vatbaar zijn voor drift. Additieven zoals Squall zijn goede driftbeperkers gebleken door het goed en in juiste volgorde klaar maken van de spuitvloeistof.

Meer informatie over gewasbeschermingsmiddelen? Vraag uw CZAV adviseur om een advies dat bij u past of lees hier verder. 

Terugblik op ABEMEC Velddag