Actueel

Weerbare gewassen telen met plantversterkers

/ Categorieen: Nieuws, Advies, Memo's

Een plant staat voortdurend onder invloed van zowel abiotische (niet levende) als biotische stressfactoren. Onderstaand schema geeft de interacties weer tussen deze factoren (Fytagoras 2011). Positieve interacties worden weergegeven met groene lijnen en een rode lijn staat voor een negatieve invloed.


In het verleden werden plantversterkers enkel ingezet in de biologische teelt. Door de verdere ontwikkeling en inzet van geïntegreerd telen, via ICM (Integrated Crop Management) zijn ook de gangbare telers steeds meer geïnteresseerd in de resultaten die met plantversterkers kunnen worden behaald. Ten eerste kun je de oorzaak van de stressfactoren proberen weg te nemen. Door te beregenen voorkom je droogtestress, beheersing van luizen voorkomt zuigschade en met goede drainage voorkom je dat het gewas stress ondervindt van wateroverschot. Daarnaast kunnen positieve interacties versterkt worden door de inzet van plantversterkers. CropSolutions heeft veel kennis vergaart en ontwikkelt over de mogelijkheden die plantversterkers kunnen bieden. Daarbij is een uitgebreide productlijn ontwikkelt genaamd CropActiv met verschillende plantversterkers die tijdens de groei op de plant kunnen worden toegepast, waaronder: Optiroot, Nutrifite, StressImunne, Algaforce, Aminomix en Aminoboost.


In perioden van snelle vegetatieve loofgroei, in combinatie met extreme weersomstandigheden kan er groeireductie plaatsvinden in het gewas. In deze gevallen is de preventieve toepassing van StressImmune zeer effectief om de plant hiertegen te beschermen.

Zeewier en algen
In StressImmune zit het extract van een bruine zeewiersoort (Ascophylum nodosum). Dit wier maakt relatief veel anti-stress stoffen aan doordat de helft van de tijd het wier onderwater groeit en de andere helft bovenwater. De enzymen, cytokinines, auxines, sporeelementen en vitaminen uit het Ascophylum nodosum spelen een belangrijke rol voor verhoogde opname van nutriënten en verbeterde groei.

Aminozuren
Aan StressImmune zijn ook aminozuren toegevoegd. Van de vastgelegde koolstof door planten wordt tot wel 20% weer uitgescheiden door de wortels in de vorm van exudaten. In deze exudaten zitten voornamelijk organische zuren, suikers en aminozuren die vervolgens door micro-organismen kunnen worden gebruikt als voedingsstoffen. De aminozuren worden door hun deeltjesgrootte gemakkelijk door het blad opgenomen.

Onderzoek en toekomstvisie
De eerste onderzoeksresultaten van StressImmune zijn zeer positief en veelbelovend. In 2017 werd op proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat een meeropbrengst (kg/ha) waargenomen van 8,5%, ten opzichte van een standaardbemesting met KAS en Kali60. Deze meeropbrengst is te verklaren door extreme weersomstandigheden met warmterecords en een grote hoeveelheid regen. Door de toepassing van plantversterkers is de plant minder vatbaar voor abiotische stress.

Moment van toepassing
Het moment en frequentie van toepassing wordt verder onderzocht, waarbij we data uit precisielandbouw betrekken. Plantversterkers zijn producten die niet in een vaste periode toegepast kunnen worden. Om bovenstaande vraag te kunnen beantwoorden kan gekeken worden naar de rol van (NIR)sensoren en weerpalen als instrument. Dit is dan ook een van de focusonderwerpen die CZAV in de toekomst in samenwerking met verschillende partners gaat onderzoeken.

Weerbare gewassen telen met plantversterkers